confessions

lady rosenred

- Yazar -

  1. toplam entry 1716
  2. takipçi 1
  3. puan 50734

kambiyo senetleri defteri

lady rosenred
birden çok işyeri veya şubenin bulunması halinde her işyeri veya şube için ayrı ayrı kambiyo senedi defteri tutulur.

defterin bir tarafına işletmenin alacakları için aldığı veya işletmeye ciro edilen bono, poliçe, çek vb. kambiyo senetleri; diğer tarafına işletmenin borçları için düzenleyip verdiği veya ciro ettiği bono, poliçe, çek vb kambiyto senetleri düzenlenme tarihinden ititbaren 10 gün içinde kaydedilir.

günlük kasa defteri

lady rosenred
ciltli ve karşılıklı aynı sıra numaralı olan bu defterin sol tarafına, önceki günden devredeb kasa mevcudu ve o gün içinde tahsil edilen nakit tutarlar, sağ tarafına ise o gün içindeki nakşt çıkışları ile o günün akşamına kadar kasada kalan nakit tutarkar yazılır. tahsilat ve ödemeler sol ve sağ taraflara ayrıntılı olarak kaydedilir.

ödeme kaydedici cihaz kullanan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için günlük kasa defterini kullanma zorunluluğu yoktur.

ikinci sınıf tacirler

lady rosenred
vuk’un 178 md. göre;

* vuk’un 177 md. dışında kalanlar,

* kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme esasına göre defter tutmalarına maliye bakanlığınca izin verilenler,

* yeni işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar

ikinci sınıf tacir sayılırlar.

birinci sınıf tacirler

lady rosenred
vuk 177 md. göre;

* satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı vuk’da belirtilen miktardan fazla olanlar,

* diğer işlerle uğraşanlardan bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı vuk’da belirtilen miktarı aşanlar,

* ilk iki maddede yazılı olan işleri beraber yapanlardan, ikinci maddede yazan iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı vuk’da belirtilen miktarı aşanlar,

* her çeşit ticaret şirketleri ile kooperatifler,

* kurumlar vergisine tabi diğer tüzel kişiler,

* kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutanlar

birinci sınıf tacir sayılırlar.

sağlamlastirilmis bilanco

lady rosenred
önceki hesap dönemlerini zararla kapatan işletmeler; bilançolarının görünümünü ve üçüncü şahısların işletmeye olan güvenlerinin sağlamlaştırılması açısından, varlıklarını yeniden değerlemek, zararı yedek akçelerden mahsup etmek ve sermaye azaltmak gibi yollara başvurabilirler. bu durumda düzenlenen bilançoya sağlamlaştırılmış bilanço denir.

tasfiye bilancosu

lady rosenred
tasfiye şartları gerçekleşen şirketlerin tasfiye işlemlerine başlamadan önce varlık, borç ve sermaye durumlarını görmek amacı ile düzenledikleri bilançodur. tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra ise tasfiye sonucunu gösteren " tasfiye sonu bilançosu" düzenlenir.

merve yi tavla

lady rosenred
aslında bırazcık irdelense merve’nin tavlanamayacağı anlaşılır. ispatlamak gerekirse;

(şimdi biraz kelime oyunu yapıyoruz..harflerin yerini değişelim)

merve = verme

e şimdi bu merve vermemeye programlanmışken onu tavlamaya çalışmak ne derece mantıklıdır sorarım sizlere?!

form bs

lady rosenred
mükelleflerin, bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 8.000 (yazı ile sekizbin) ytl ve üzerindeki mal ve hizmet satışlarını bildirmek için kullandıkları formlardır. "mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu"
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol