montrö boğazlar sözleşmesi

angelus
dost ve müttefik ülke abd nin!!! gürcüstan a yardım malzemesi taşıyacak gemilerine geçiş onay verilmesi ile delinmiş olan sözleşmedir. peki o gemilerin içerisinde kaç kilo yardım malzemesi, kaç ton bomba vardır insan merak etmeden duramıyor doğrusu. yok hayır fesat değilim, merak ediyorum sadece.
independence
türk boğazlarından geçiş rejimini ve boğazlar bölgesinin güvenliği işlerini düzenleyen bu sözleşme, 1923’de lozan antlaşması ile birlikte imzalanan boğazlar sözleşmesinin yerine geçmiştir.

türkiye, lozan antlaşması’yla birlikte imzalanan boğazlar sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalardan dolayı daima kaygı içinde bulunmuştur. sözleşmenin imzalandığı tarihlerde güncelliğini koruyan silahsızlanma ümitlerine güvenen türkiye’nin, silahlanma yarışının tekrar başlamasıyla duyduğu huzursuzluk giderek artmıştır.

türkiye, duyduğu bu huzursuzluğu ve boğazların statüsünde değişiklik yapılması yolundaki teklifini konu ile ilgili imzacı devletlere duyurduğunda, farklı kutuplarda yer almaya başlayan bu devletlerin hemen hepsinden ortak bir anlayış görmüştür.

ingiliz dışişleri bakanlığının 23 temmuz 1936 tarihli bir muhtırasında konu hakkında şu görüşlere yer verilmiştir: "türkiye’nin boğazlar sözleşmesi’nin değiştirilmesi ile ilgili isteği haklı kabul edilmektedir."

boğazlar’ın statüsü ve gemilerin geçiş rejimi ile her zaman yakından ilgilenen ingiltere’nin türkiye’yi desteklemesine paralel olarak balkan antantı daimi konseyi’nin 4 mayıs 1936’da belgrad’da yaptığı toplantıda, türkiye’nin teklifini destekleme kararı alınmıştır. türkiye’nin girişimi lozan boğazlar sözleşmesi’nin diğer akitleri tarafından da kabul edilince, boğazların rejimini değiştirecek olan konferans, 22 haziran 1936’da isviçre’nin montreux kentinde toplanmıştır. iki ay süren toplantılardan sonra, 20 temmuz 1936’da imzalanan yeni boğazlar sözleşmesi ile türkiye’nin kısıtlanmış hakları iade edilmiş ve boğazlar bölgesinin egemenliği türkiye’ye geçmiştir. türkiye daha once sovyet rusya ile yaptığı anlaşma uyarınca(saldırmazlık antlaşması) sovyet rusya’nın da desteği ile bu sözleşme yapılmıştır. tamamı yirmi dokuz madde, üç ek protokoldan meydana gelen sözleşmeye göre:

1. boğazlardan serbest geçiş esâsı kabul ediliyordu. ancak ticâret ve savaş gemilerinin boğazlardan geçişi, barış ve savaş hâline göre, ayrı statüye bağlanıyordu. savaş durumu da türkiyenin girdiği, girmediği ve savaş tehlikesi olma durumlarında uygulanacak esaslara ayrılıyordu.
2. boğazların askerî kontrolü ve savunma tedbirleri tamâmen türkiyeye âitti.
3. boğazlardan geçişi denetleyen milletlerarası boğazlar komisyonu kaldırıldı.
bu ana maddelerle türkiyenin boğazlar üzerindeki genel hâkimiyeti sağlandı. diğer maddelerin bâzıları ise; barış zamânında:

a. karadenizde kıyısı olmayan devletlerin ticâret gemileri serbestçe geçerler. savaş gemileri 8-15 gün önceden haber verilmek ve bir arada dokuz gemiyi ve belli tonajı aşmamak üzere geçebilir. denizaltılar, uçak gemileri ve 10.000 tondan büyük savaş gemileri hiç geçemez. sözleşmeye uygun şekilde geçen savaş gemileri karadenizde yirmi bir günden fazla kalamaz.
b. karadenizde kıyısı bulunan devletlerin ticâret gemileri serbestçe geçerler. savaş gemileri geçmeden sekiz gün önce türkiyeye haber verecekler, bir arada geçen gemilerin tonajı 15.000den fazla olmayacaktır. karadenizde kalışları için belli bir süre yoktur.
savaş zamânında:

a. türkiye savaşa katılmışsa; her cins gemiyi geçirip geçirmemekte serbesttir. isterse boğazları kapayabilir.
b. türkiye tarafsızsa; ticâret gemileri serbestçe geçmesine rağmen savaşan tarafların savaş gemileri geçemez.
c. savaş tehlikesinin çok olduğu zamanlarda; türkiye yine karar serbestisine sâhip olarak boğazları kapayabilir.
bunların yanında pekçok teknik hususun hükme bağlandığı sözleşmenin süresi yirmi yıl olacaktı. bu sürenin bitiminden iki yıl önce taraflardan hiçbiri sözleşmenin feshini istemezse, böyle bir istekten iki yıl sonraya kadar yürürlükte kalacaktı.

montrö antlaşmasında türk tarafını,

tevfik rüştü aras, dışişleri bakanı(temsilci heyeti başkanı),
fethi okyar, londra’da türkiye büyükelçisi,
suad davaz, paris’teki türkiye büyükelçisi,
numan menemencioğlu, büyükelçi, dışişleri bakanlığı genel sekreteri,
asım gündüz, korgeneral, genel kurmay ikinci başkanı,
necmettin sadık sadak, sivas milletvekili, milletler cemiyeti’nde türkiye sürekli temsilcisi,
ziya kızıltan, baş danışman, dışişleri bakanlığı baş hukuk danışmanı,
sadullah güney, iktisat bakanlığı, deniz ticareti müsteşarı,
müşfik selami inegöl, dışişleri bakanlığı daire başkanı,
dr.asım arar, sağlık işleri genel müdürü,
fahri engin, savaş filosu komutanı,
rıfat mataracı, kurmay albay,
şefik çakmak, kurmay yarbay, hava alayı komutanı,
yusuf egeli, kurmay binbaşı,
ihsan orgun, hava binbaşı,
fahri korutürk, deniz binbaşısı, roma deniz ataşesi,
seyfi kurtbek, kurmay yüzbaşı, paris askeri ataşesi,
r.amir kocamaz, başkonsolos, dışişleri bakanı özel kalem müdürü,
genel sekreter cevad açıkalın, dışişleri bakanlığı daire başkanı,
sekreterler abdülkadir örencik, b.tahir şaman, h.rıfat sözen, nedim veysel ilkin, fatin rüştü zorlu, celalettin ziyal,
basın bürosu vedat nedim tör, içişleri bakanlığı genel müdür, asude zeybekoğlu, basın ateşesi, şekip engineri, basın ataşesi, muvaffak menemencioğlu, anadolu ajansı genel müdürü,
temsil etmişlerdir.

http://tinyurl.com/58vq3d
simyaci
bu sözleşme yüzünden geçecek gemiler bizi sallamadan bizim sularımızdan geçebiliyor.ayrıca tam geçiş serbestliği yüzünden rehberde kabul etmiyorlar.bi gün batacak bi petrol yada nükleer atık tankeri işte ancak o zaman anlıyacaz.ee ne der bir çin atasözü göte güiren şemsiye açılmaz.
biskuvit
boğazlardaki egemenliğimizi sağlayan antlaşmadır. delinmesi, değiştirilmesi vs türkiye’ye çok büyük tehlike getirebilir. rusya, abd ve ingiltere üçlüsü 1936dan beri bu antlaşmayı değiştirmek için her türlü boşluğu değerlendirmeye çalışıyor.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol